Skip to content
Menu

Autonomiczni Nacjonaliści (AN)

Nieformalna sieć grup nacjonalistycznych, także o charakterze bojówkarskim.  Ruch kształtujący się w Europie zachodniej w drugiej połowie XX w. (np. w Niemczech pod koniec lat 90. jako odłam subkultury skinheadowskiej), do Polski dotarł w połowie lat 2000. Od 2009 r. działa najpopularniejsze polskie medium związane z ruchem AN, portal Autonom.pl.

Ruch łączy rewolucyjne warianty skrajnie prawicowych poglądów z taktykami, ubiorem, symboliką, a nawet niektórymi poglądami kojarzonymi z reguły z lewicą (takimi jak taktyka „czarnego bloku” czy ekologia) [źródło]. W ich wydaniu „trzeciej drogi” szczególnie wybrzmiewają poglądy antykapitalistyczne w postaci narodowego bolszewizmu lub strasseryzmu – od nazwiska braci Strasserów, w latach 30. polityków lewego skrzydła NSDAP. Krytykują globalizację, współczesny liberalizm, imperializm (którego wcieleniem ma być według nich polityka Stanów Zjednoczonych i Izraela) i „marksizm kulturowy” (reprezentowany według nich przez Unię Europejską). Propagują ideę „czystego życia”, unikania używek i utrzymywania tężyzny fizycznej. Odwołują się do takich pojęć jak etnopluralizm czy separatyzm rasowy.

Sieć AN opiera się o ponadnarodową współpracę autonomicznych nacjonalistów z różnych krajów. Polskie środowiska „autonomów” utrzymują kontakty także z neofaszystami i neonazistami z całej Europy; współorganizowali m.in. turniej sportów walki First To Fight, na którym seminarium prowadził Niko Puhakka, fiński zawodnik MMA i neonazista. 

Największy rozgłos zyskali razem ze „Szturmowcami” (nieistniejącą już grupą związaną z czasopismem „Szturm” Grzegorza Ćwika) organizując ekstremistyczny „Czarny Blok” na Marszu Niepodległości w 2017 r.: jego członkowie wznosili hasła w rodzaju „Europa będzie biała albo bezludna” czy „Wszyscy równi, wszyscy biali”. Obecnie w sojuszu z m.in. ONR i Stowarzyszeniem Trzecia Droga współtworzą Kolumnę Nacjonalistyczną. Na AN składa się co najmniej kilkanaście regionalnych grup nieformalnych, takich jak np. White North Crew z Pomorza, White Boys Wielkopolska czy Nacjonalistyczne Południe [źródło]. 

OD DEZINFORMACJI DO NIENAWIŚCI: PROJEKT DOKUMENTUJĄCY NARRACJE I DZIAŁANIA RADYKALNYCH I EKSTREMISTYCZNYCH GRUP
ORAZ ORGANIZACJI STOSUJĄCYCH MANIPULACJĘ WYMIERZONĄ W PRAWA CZŁOWIEKA
więcej >>