Skip to content
Menu

Braun Grzegorz

Urodzony w 1967 r. skrajnie prawicowy polityk i poseł, lider partii Konfederacja Korony Polskiej. W 2019 r. został wybrany do Sejmu RP, startując z listy Konfederacji Wolność i Niepodległość, koalicji partii skrajnie prawicowych (uzyskała 6,81 proc. głosów) i reprezentuje własną partię w ramach koła poselskiego Konfederacja.

Konfederacja Korony Polskiej to partia tradycjonalistyczna i monarchistyczna zarejestrowana w czerwcu 2019 r., wyewoluowała z organizacji Pobudka, sieci zwolenników Brauna (ich hasło to Kościół – Szkoła – Strzelnica – Mennica) i ma koordynatorów we wszystkich 41 okręgach wyborczych. Struktura ta znajduje odzwierciedlenie w sieci stron na Facebooku, która wzmacnia przekaz z głównego konta partii i konta lidera partii.

Braun jest członkiem rad kilku fundacji, w tym fundacji Pobudka i Osuchowa, które prowadzą publiczne zbiórki, a także fundacji Polskie Veto, założonej w czasie pandemii i skupiającej się na zwalczaniu lockdownów. Przed rozpoczęciem kariery politycznej był znany jako producent i reżyser filmów historycznych oraz prawicowy publicysta.

W ramach swojej działalności parlamentarnej Braun jest członkiem lub współzałożycielem wielu zespołów parlamentarnych, takich jak Parlamentarny Zespół ds. Nadużyć i Naruszeń Prawa w związku z COVID-19; Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych; Parlamentarny Zespół ds. Wolności Badań Publikacji i Debaty Publicznej oraz Parlamentarny Zespół ds. Wali z Cenzurą na Uczelniach – oba podejmujące działania w związku z pandemią; Parlamentarny Zespół ds. Kultury Bezpieczeństwa i Obronności; Parlamentarny Zespół ds. Stosunków Międzynarodowych oraz Interesów Polski i Polonii. Braun wykorzystuje swoją aktywność w tych zespołach – czasami tylko trzyosobowych – do szerzenia dezinformacji, np. Parlamentarny Zespół ds. Nadużyć i Naruszeń Prawa w związku z COVID-19 zasłynął w sieci jako „Poselska Komisja Śledcza – Norymberga 2.0”.

Braun jest blisko związany ze środowiskiem antyszczepionkowym – jego asystenci społeczni animują ruch antyszczepionkowy w Polsce, służąc jako baza społeczna dla jego działań politycznych. W czasie pandemii Braun zaangażował swoje siły i swoich zwolenników głównie w działania mające na celu storpedowanie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i ewentualnego wprowadzenia paszportów covidowych (co nazwał „segregacją sanitarną”), a od początku inwazji Rosji na Ukrainę działa na rzecz zmniejszenia pomocy dla Ukraińców, w tym prowadząc kampanię straszącą „ukrainizacją Polski”.

29 września 2022 r. Sejm uchylił immunitet poselski Brauna, w związku z wykroczeniem drogowym podczas manifestacji w Warszawie i odmową przyjęcia mandatu. O pociągniecie Brauna do odpowiedzialności karnej wnioskował Komendant Główny Policji, składając także wnioski w związku z notorycznym nieprzestrzeganiem przez Brauna nakazu zakrywania ust i nosa maseczką.

OD DEZINFORMACJI DO NIENAWIŚCI: PROJEKT DOKUMENTUJĄCY NARRACJE I DZIAŁANIA RADYKALNYCH I EKSTREMISTYCZNYCH GRUP
ORAZ ORGANIZACJI STOSUJĄCYCH MANIPULACJĘ WYMIERZONĄ W PRAWA CZŁOWIEKA
więcej >>